kalendarz

Po urodzeniu dziecka przysługuje ci nie tylko urlop macierzyński, ale i dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Roczny urlop macierzyński (52 tygodnie) mogą dzielić między sobą matka i ojciec dziecka. Rodzic dziecka może skorzystać z trzech opcji urlopu: podstawowego macierzyńskiego – obligatoryjnego, który trzeba wybrać w całości. W przypadku urodzenia […]

Urlop macierzyński

Mother and daughter drawing together

Urlop macierzyński i ojcowski to nie wszystko. Po powrocie do pracy matkom przysługują szczególne uprawnienia. Sprawdź, czy wiesz czego oczekiwać od szefa. Uprawnienia związane z rodzicielstwem reguluje nie tylko Kodeks Pracy, ale też np. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na mocy przepisów tej ustawy, ciężarne kobiety, […]

Wracasz do pracy po macierzyńskim?

sxc.hu_osito-pl--500x667

W 2015 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o… 70 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z września 2014 roku tegoroczna wysokość minimalnej płacy nie może być mniejsza, niż 1750 zł. W pełnym wymiarze czasu pracy. I uwaga – to kwota brutto. Po szybkim przeliczeniu w kalkulatorze wynagrodzeń wychodzi, że zarabiając 1750 […]

Tak mało, tak wiele