Zmiany w umowach o pracę

29

33 miesiące – tyle według nowego projektu zmian w Kodeksie Pracy będzie wynosił maksymalny czas trwania umowy o pracę na czas określony. W nowelizacji przepisów uwzględniono również jednolity okres wypowiedzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony i nieokreślony.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca może podpisywać z pracownikiem dwie umowy o pracę na czas określony, trzecia umowa automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Do tej pory nie było jednak żadnego limitu, jak długo mogą tego typu umowy trwać, dlatego często pracodawcy zawierali umowy na okres kilku a nawet kilkunastu lat. Ministerstwo Pracy przygotowało projekt zmian w umowach o pracę, które mają na celu ograniczenie nadużyć – zgodnie z planowanymi zmianami, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie możliwe maksymalnie przez 33 miesiące.

Od nowych zasad przewiduje się jednak wyjątki: pracodawca mógłby wystąpić do inspekcji pracy o możliwość przedłużenia limitu 33 miesięcy, gdy podpisuje umowę z osobą wykonującą prace dorywcze i sezonowe, proponowane przez niego stanowisko jest kadencyjne, zawierana jest umowa na zastępstwo lub wystąpiły jakieś obiektywne, uzasadnione przyczyny tego wydłużenia.

Trudniej będzie takiego pracownika zwolnić, bo w projekcie nowelizacji Kodeksu ujednolica się okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Będą wynosić: dwa tygodnie, jeżeli zatrudnienie trwało krócej niż sześć miesięcy, miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej pół roku oraz trzy miesiące – gdy pracowaliśmy ponad trzy lata.

Ministerstwo planuje również zmiany w umowach na czas próbny. „Sprawdzanie” nadal ma trwać nie dłużej niż trzy miesiące, ale pracodawca będzie mógł podpisać tylko jedną taką umowę z pracownikiem. Teoretycznie, bo i tu przewidziano wyjątek: pracodawca może zawrzeć ponowną umowę na trzy miesiące z tym samym pracownikiem, jeśli zmieni mu stanowisko i będzie on wykonywał inne obowiązki.

Dodaj komentarz

Wypełnienie poniższych pól jest wymagane. Adres email nie będzie publikowany.