Praca na urlopie macierzyńskim

25
mama pracuje

Chcesz pracować i wychowywać dziecko? To możliwe.

Kodeks pracy nie zakazuje łączenia zatrudnienia z jednoczesnym przebywaniem na urlopie macierzyńskim – nie ma przepisów, które mówią o tym wprost. Co więcej, ZUS nie może pozbawić cię prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ urzędnicy mogą działać wyłącznie w granicach prawa i na podstawie obowiązujących przepisów. Należy jednak pamiętać, że podstawowy urlop macierzyński jest obowiązkowy (nie można z niego zrezygnować przed upływem 14 tygodni) i należy go wykorzystać na regenerację sił po porodzie i opiekę nad dzieckiem. Podjęcie pracy nie może zatem być sprzeczne z przeznaczeniem urlopu.

W trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego prawo dopuszcza ewentualne formy zarobkowania u dotychczasowego pracodawcy (który udziela ci urlopu) i w wymiarze nie przekraczającym pół etatu. Tym samym zasadom podlega wykonywanie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego.

Przed podjęciem pracy trzeba złożyć do swojego pracodawcy pisemny wniosek minimalnie 7 dni przed jej rozpoczęciem. We wniosku trzeba uwzględnić, na jaki wymiar czasu pracy się decydujesz i ile będzie trwał okres, przez który zamierzasz pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim.

Pracodawca powinien uwzględnić wniosek i udzielić dodatkowego urlopu macierzyńskiego na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy (np. przy ośmiogodzinnym dniu pracy cztery godziny poświęcasz na pracę, reszta podlega pod wymiar urlopu macierzyńskiego – otrzymujesz wówczas zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i zasiłek macierzyński pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru wykonywanej pracy), jednak w wyjątkowych sytuacjach możesz spotkać się z odmową, np. jeśli praca, którą wykonujesz wyklucza tego typu formę współpracy. Wówczas pracodawca musi poinformować cię o odmowie i uargumentować ją na piśmie.

(fot. jennysbradford / Foter / CC BY-NC-ND)

Dodaj komentarz

Wypełnienie poniższych pól jest wymagane. Adres email nie będzie publikowany.