Projekt ustawy rodzinnej przyjazny rodzicom

25
mama dziecko

Do sejmu trafi projekt ustawy rodzinnej umożliwiający rodzicom korzystanie z elastycznych form organizacji czasu pracy i dogodne wykorzystanie urlopów rodzicielskich.

Ustawa ma ułatwić rodzicom wychowującym dzieci oraz osobom opiekującym się dorosłymi członkami rodzin godzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi. Jak podaje PAP, projekt wprowadza m.in. zapis, że pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika wychowującego dziecko do lat 14 lub sprawującego opiekę nad osobą dorosłą o zmianę organizacji czasu pracy (zmniejszenie wymiaru czasu pracy, indywidualny lub ruchomy czas pracy lub skrócony tydzień pracy), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Zgodnie z propozycją, w firmach zatrudniających co najmniej 20 osób pracodawca ewentualną odmowę uwzględnienia takiego wniosku będzie musiał uzasadniać na piśmie. Ponadto rodzice uprawnieni do urlopów rodzicielskich i wychowawczych będą mogli z nich skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Propozycja prezydencka zakłada również, że rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w dwóch częściach) w okresie późniejszym. Rodzice będą mogli również łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze maksymalnie przez 64 tygodnie (a nie jak dotychczas przez 32 tygodnie). W propozycji przewidziano też m.in., że ojciec będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko dwóch lat (obecnie ma na to rok).

Ponadto pracodawcy będą mieli obowiązek informować pracowników o uprawnieniach związanych z obowiązkami rodzinnymi, w tym rodzicielstwem; informacje dotyczące aktualnego stanu prawnego mają być dostępne na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

(źródło: PAP, fot. Cia de Foto/Foter/CC BY)

 

Dodaj komentarz

Wypełnienie poniższych pól jest wymagane. Adres email nie będzie publikowany.