Becikowe 2015

23
ręce-500x332

Kiedyś becikowe, czyli jednorazową zapomogę wypłacaną przez państwo, dostawali rodzice każdego nowo narodzonego dziecka. W 2015 roku, by otrzymać 1000 zł, trzeba spełniać kryteria dochodowe i dostarczyć do urzędu sporą liczbę dokumentów.

Becikowe przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekroczy kwoty 1922 zł, a matka dziecka była pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży. Wniosek wraz załącznikami musi zostać złożony w okresie 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka w urzędzie zajmującym się wypłatą świadczeń rodzinnych w danej gminie lub mieście.

Do wniosku trzeba dołączyć, m.in. skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopia), ksero dowodu osobistego, zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2014 roku i zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok. Dokumentów może być znacznie więcej w zależności od sytuacji rodzinnej i liczby źródeł dochodu (np. umowa o pracę, działalność gospodarcza, alimenty, gospodarstwo rolne). Wykaz załączników do wniosku to imponująca lista a urzędnicy często bywają nadgorliwi, dlatego zawsze warto sprawdzić wykaz niezbędnych dokumentów na stronie urzędu.

Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. (fot.sxc.hu)

Dodaj komentarz

Wypełnienie poniższych pól jest wymagane. Adres email nie będzie publikowany.